edimax
16 بهمن 1401 - 15:02

سخنگوی دولت عراق مشخص شد

منابع عراقی به نام فردی که از سوی محمد شیاع السودانی به عنوان سخنگوی دولت این کشور مشخص شده است، پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از الفرات نیوز، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق اعلام کرد که محمد الشیاع السودانی، باسم العوادی را به عنوان سخنگوی دولت خود معرفی کرده است.

در این بیانیه آمده است: در راستای تداوم روش ارتباط سازنده با افکار عمومی و ارائه اطلاعات درباره عملکرد دولت، محمد شیاع السودانی، مسئولیت سخنگوی رسمی دولت را به باسم العوادی واگذار کرد.

لازم به ذکر است که به باور کارشناسان، صرف نظر از تغییر دولت و روی کار آمدن محمد شیاع السودانی، نخست وزیر جدید عراق و نامشخص بودن چشم انداز خاورمیانه، این کشور به نقش خود به عنوان میانجی خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داد.

در سال های اخیر و پس از چندین دهه درگیری داخلی و تحریم های گسترده، بغداد بازیابی توانمندی اقتصادی و کسب حمایت دیگر کشورها برای احیای موقعیت سیاسی پیشین خود در خاورمیانه را خواستار شده است. روابط نسبتا خوب عراق با کشورهای خاورمیانه به توسعه روابط این کشور با عربستان سعودی و سفر هیئت های مهم دیپلماتیک بین دو کشور پس از دهه ها وقفه، انجامیده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1020190